Statia onder curatele


Begin dit jaar werd de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius van kracht. Deze wet strekt tot het treffen van voorzieningen in verband met de grove taakverwaarlozing door het bestuur van dit Caribische eiland dat als openbaar lichaam deel uitmaakt van Nederland. Aanleiding was het advies van een Commissie van Wijzen, die op dit eiland een bestuurslijke chaos en een staat van wetteloosheid aantrof. Er werd een regeringscommissaris aangesteld die de taken van de zittende bestuursorganen overnam. Dit roept staatsrechtelijke vragen op over de autonome positie van Sint Eustatius binnen het Koninkrijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.J. Rogier

Verschijning: Januari 2019

Archiefcode: AA20190004

Staats- en bestuursrecht

Blauwe pagina's Caribisch recht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.