Shylock’s case


Ewoud Hondius wijst in deze column op de mogelijkheid om de zaak van de koopman van Venetië bij het juridisch onderwijs in te zetten, bijvoorbeeld in een moot court.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: November 2019

Archiefcode: AA20190847

moot court Ruth Bader Ginsberg Shylock

Algemeen juridisch

Opinie Column