Rome, Luxemburg, Den Haag: de prejudiciële procedure als rechtsvormend instrument


Sinds 1 juli 2012 bestaat de mogelijkheid om aan de Hoge Raad prejudiciële vragen te stellen. Hij zal dit instrument kunnen gebruiken om zijn positie als rechtsvormer te versterken. De Hoge Raad is niet de eerste rechter die over dit middel beschikt. De prejudiciële procedure kent belangrijke voorgangers op Europees niveau, die in deze bijdrage worden belicht. 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.S. Daalder, R. de Graaff

Verschijning: april 2015

Archiefcode: AA20150324

Metajuridica Rechtspleging

Rode draad Rechtsvorming door de Hoge Raad