Rechtspreken roep ik gaat van Hm


Rechtspreken is niet gemakkelijk. Een rechter hoort vaak een kakafonie van door partijen aangedragen standpunten, en moet dan een oordeel vellen. Hoe? Met een flinke dosis scepsis én ‘willing suspension of disbelief’, aldus Martijn Polak in deze column.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.V. Polak

Verschijning: Maart 2019

Archiefcode: AA20190190

rechtspreken scepsis willing suspension of disbelief

Algemeen juridisch

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen