Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 93

vaststelling Nederlanderschap en bezit van staat


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20120093

09-03-2012 Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2012:BU9884) zaaknummer: 11/01906

bezit van staat erkenning

Nationaliteit

(BW) Burgerlijk Wetboek Art. 1:209(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 4