Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 56

openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M. Wijngaarden

Archiefcode: RV20120056

14-06-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BW9130) zaaknummer: 201103740/1/V3

ongewenstverklaring openbare orde

Openbare orde

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:2(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.86, lid 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 67, lid 1 sub b