Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 10

geen 15c-situatie Hiraan, ervaring met leefregels Al-Shabaab


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.A.E. Franssen

Archiefcode: RV20120010

24-01-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BV2189) zaaknummer: 201103378/1/V2

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub bRichtlijn 2004/83/EG (Definitie) Art. 15c