Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 35

Derdelander familieleden terugkerende Nederlanders


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.C.F.J.A. de Waele

Archiefcode: RV20100035

07-09-2010 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2010:BN6685) zaaknummer: 201000977/1/V1

EU-burger gezinslid

Vrij verkeer van EU-burgers en Familieleden

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 8.7Richtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 3, lid 1 rl