Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 90

woonplaats georiënteerde variant op een dubbele ius-soli-regeling


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20090090

10-07-2009 Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2009:BI1122) zaaknummer: 08/02921

erkenning

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 3, lid 3Art. 4