Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 37

Standstill-bepaling voor Turkse zelfstandigen en mvv-eis


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.A. Groenendijk

Archiefcode: RV20080037

06-03-2008 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2008:BC6595) zaaknummer: 200409217/1-A

machtiging tot voorlopig verblijf stand still-bepaling

Associatieovereenkomst

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.71(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 17Aanvullend protocol associatieovereenkomst EG-turkije Art. 41