Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 27

combinatie zelfstandige en duurzame bestaansmiddelen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): E. Hilbrink

Archiefcode: RV20070027

13-07-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BB1361) zaaknummer: 200701664/1

gezinsleven machtiging tot voorlopig verblijf

Gezinshereniging

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.74, sub dArt. 3.75(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 16, lid 1, sub c