Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 50

medische behandeling bij vrijstelling mvv-vereiste


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): W.L.M. Fleuren

Archiefcode: RV20060050

16-11-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AZ3451) zaaknummer: 200605085/1

machtiging tot voorlopig verblijf medische behandeling

Binnenkomst en reisdocumenten

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B1/1.2.1B8/4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 17, lid 1 sub c