Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Medische behandeling en de wilsbekwaamheid van minderjarige patiënten

J.H.H.M. Dorscheidt

Post thumbnail

Het Burgerlijk Wetboek biedt minderjarige patiënten vanaf 12 jaar de ruimte om in toenemende mate zelfstandig over hun medische behandeling te beslissen, mits deze minderjarige in staat is zijn behandelingsbelangen te behartigen. Het vaststellen van deze wilsbekwaamheid is echter niet altijd eenvoudig. Daarbij wordt het wettelijk systeem van leeftijdsgrenzen niet zelden gerelativeerd door de weerbarstige kindergeneeskundige praktijk. Onderstaande bijdrage vormt een juridische analyse van dit spanningsveld tussen wetgeving en zorgpraktijk en belicht tevens de positie van ouders.

Opinie | Opiniërend artikel
April 2018
AA20180289

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 2

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 14

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 33

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 69

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 100

tuchtrechtspraak en medische advisering

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 53

meeromvattende beschikking

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 30

medische behandeling bij vrijstelling mvv-vereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 50

medische behandeling bij vrijstelling mvv-vereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 90

Artikel 3 EVRM en medisch noodzakelijke zorgverlening aan illegalen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 55

mvv-aanvraag in buurland en medische behandelmogelijkheden

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 67

ontbreken rechtsbijstandverlener voor aanvang asielprocedure

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond