Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 27

Richtlijn 2003/86 en bipatride Nederlanders


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.A.G. Reurs

Archiefcode: RV20060027

29-03-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AW1795) zaaknummer: 200510214/1

EG-Richtlijn 2003/86 feitelijke gezinsband gewone gezinshereniging

Gezinshereniging

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3:14Richtlijn 2003/86/EG (Gezinshereniging) Art. 16Art. 4Art.3