Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 84

geen rechtstreekse werking artikel 27 IVRK


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20050084

01-03-2005 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2005:AS9909) zaaknummer: 200408015/1

opvang rechtstreekse werking

Opvang

Art. 986 lid 3(IVRK) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Art. 27