Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 83

opvang na een meeromvattende beschikking


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): F.F. Larsson

Archiefcode: RV20050083

23-02-2005 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2005:AS8567) zaaknummer: 200406813/1

besluitbegrip Interim Measure opvang

Opvang

Art. 1Art. 2Art. 8(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 45(Wet Coa) Wet centraal orgaan opvang asielzoekers Art. 3Rules of Court European Court of Human Rights Rule 39