Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 26

8 EVRM mist toepassing bij aanvraag verblijfsvergunning met verzoek ontheffing mvv-vereiste


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.A.G. Reurs

Archiefcode: RV20040026

28-09-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AR3843) zaaknummer: 200403756/1

gewone gezinshereniging machtiging tot voorlopig verblijf

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8Vreemdelingenbesluit (oud) Art. 3.71 lid 4