Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 24

inherente afwijkingsbevoegdheid en verruimde gezinshereniging


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.A.G. Reurs

Archiefcode: RV20040024

28-04-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AO9791) zaaknummer: 200307863/1

afwijkingsbevoegdheid gezinshereniging verruimde

Gezinshereniging

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:84(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B2/8.1Vreemdelingenbesluit (oud) Art. 3.24