Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 56

besluitmoratorium en belanghebbenden


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): T.P. Spijkerboer

Archiefcode: RV20030056

08-10-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AN7532) zaaknummer: 200304835/1, 200304847/1, 200304899/1

belanghebbende besluitmoratorium

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 1:2(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Afd. best. rechtspraak 01.03.05 2005. 59 Art. 43Art. 70, lid 1Art. 70, lid 2