Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 39

afwijzing naturalisatieverzoek: openbare orde


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20030039

18-06-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AG1702) zaaknummer: 200204387/1

late ten uitvoerlegging van straf openbare orde

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 9