Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 26

Afwijkingsbevoegdheid en feitelijke gezinsband minderjarig kind


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20030026

26-05-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AH9196) zaaknummer: 200300304/1

afwijkingsbevoegdheid feitelijke gezinsband gewone gezinshereniging

Gezinshereniging

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:84(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 15Vreemdelingenbesluit (oud) Art 3:13, lid 2Art. 3.14 onder c