Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 23

Onevenredige hardheid bij verruimde gezinshereniging


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20030023

19-02-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AF9359) zaaknummer: 200206199/1

gezinshereniging verruimde

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B2/8.5(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 15Vreemdelingenbesluit (oud) Art. 3.24