Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 59


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): F.T. Groenewegen

Archiefcode: RV20020059

31-07-2002 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2002:AE8097) zaaknummer: 200203516/1

herhaalde aanvraag meeromvattende beschikking rechtsgevolgen uitzetting

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art 64Art. 29, lid 1Art. 45, lid 1