Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 81


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.E. Minderhoud

Archiefcode: RV20010081

11-10-2001 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:NL:XX:2001:AD8021) zaaknummer: C-95/99 t/m C-98/99, C-180/99

sociale zekerheid staatloos

Sociale zekerheid

EG-verdrag Art. 42Verordening 1408/71 EEG (Sociale zekerheid) Art. 2