Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 10


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): R.J.A. Bruin

Archiefcode: RV20010010

28-12-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AD9771) zaaknummer: 200105344/1

Kern asielrelaas onderzoeksplicht stelplicht

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 8:77(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 31, lid 2