Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 48


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.A. Ahmad Ali

Archiefcode: RV20000048

17-07-2000 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2000:AA6974) zaaknummer: 199903867/1

naturalisatie openbare orde

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 7Art. 9, lid 1Art. 9, lid 1, sub a