Public choice en rechtseconomie


Het artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt aandacht besteed aan de begrippen en modellen die door Public Choice-economen worden gebruikt. Vervolgens wordt in paragraaf 3 een overzicht gegeven van de voornaamste stellingen. In paragraaf 4 evalueren we de begrensdheid van deze benadering. Op welke manier Public Choice en rechtseconomie verbonden zijn, wordt besproken in paragraaf 5. Om aan te duiden op welke manier Public Choice-analyses nuttig kunnen zijn voor de rechtseconomie, worden in paragraaf 6 en paragraaf 7 twee toepassingen gemaakt, respectievelijk op interpretatietheorie en appartementsmedeëigendomsrecht. In paragraaf 8 vindt u de algemene conclusies.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. de Geest

Verschijning: oktober 1990

Archiefcode: AA19900666

homo economicus interpretatiemethode keuze meerderheidsregel public choice rationele keuze rechtseconomie

Bijzonder nummer Rechtseconomie