Onderwijs en mensenrechten


De belangstelling voor de internationale mensenrechtenverdragen neemt sterk toe. In dit artikel wordt aangegeven – met de aan de Katholieke Universiteit Nijmegen bestaande cursus mensenrechten als uitgangspunt – op welke wijze het onderwijs bij deze ontwikkeling kan aansluiten. Tevens wordt een blik in de toekomst geworpen en wordt er een pleidooi gehouden voor een verplicht vak mensenrechten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Viering

Verschijning: juni 1986

Archiefcode: AA19860436