Nudging: en weer legt Europa het tegen Amerika af


Ewoud Hondius vraagt zich in deze column af of het wel een goed idee is om ‘nudging’ en andere Amerikaanse (juridische) fenomenen ongewijzigd te importeren in Europa.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: December 2019

Archiefcode: AA20190945

Amerikaans recht Cass Sunstein nudging Richard Thaler

Algemeen juridisch

Opinie Column

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen