Nood breekt wet, maar dat is zelden nodig als je goed bent voorbereid


In het Nederlandse overstromingsrisicobeheer is het voorkomen van overstromingen (door middel van het aanleggen en beheren van waterkeringen en het creëren van meer ruimte voor water) de dominante strategie. Toch kan de kans op een overstroming niet geheel worden weggenomen. Daarom bestaat er ook behoefte aan een systeem van calamiteitenbeheersing – inclusief noodwetgeving – waarmee wordt voorbereid op even­tuele overstromingen en de fase daarna. In dit artikel bespreken wij dat systeem en de positie daarvan binnen het bredere Nederlandse overstromingsrisicobeheer.