Mens en natuur in Antarctica: een koele verstandhouding?


Geen ander continent heeft zoveel met water te maken als Antarctica. Maar liefst 70% van al het zoete water op aarde ligt er opgeslagen. In de Antarctische zomer (septemer-maart) is het continent -Dat ééntiende deel van de aardoppervlakte bestrijkt- voor 98% bedekt emt een ijskap die een gemiddelde dikte heeft van 2,5 km. In de winter wordt Antarctica ingesloten door een enorme oppervlakte pakijs, drijvend op de zuidelijke oceaan. In dit artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen het Antarctische milieu en het gebruik van Antartctica door de mens. Vinden er wel activiteiten plaats die het noodzakelijk maken om maatregelen te treffen die het Antarctisch milieu beschermen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J. Bastmeijer

Verschijning: mei 1999

Archiefcode: AA19990419

Antarctica exploitatie levende rijkdommen internationale bescherming themanummer water toerisme

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer Water