KwartaalSignaal 142: Vervoerrecht


Ars Aequi KwartaalSignaal is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd.
 

Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Boon, I. Koning

Verschijning: Maart 2017

Archiefcode: AAK20178283

Sociaal-economisch recht Vervoerrecht, luchtrecht, zeerecht