KwartaalSignaal 117: Economisch recht en intellectuele eigendom


In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. KwartaalSignaal is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): D.A.J.M. Melchers

Verschijning: december 2010

Archiefcode: AAK20106557B

Sociaal-economisch recht Economisch rechtIntellectuele-eigendomsrecht