Katern 90: Informaticarecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): S. van der Hof

Verschijning: maart 2004

Archiefcode: AAK20044935

cookies opt-in regime opt-out regime spam spam aan bedrijven verkoop geneesmiddelen via internet vervoersplicht van e-mail

Sociaal-economisch recht Informatierecht