Katern 89: Sociaal recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): G.J.J. Heerma van Voss, J. Heinsius

Verschijning: december 2003

Archiefcode: AAK20034861

bedrijfsongeval ontslagrecht oudere werknemers preventieve ontslagtoets vervolguitkering wijziging WW zorgplicht werkgever

Sociaal-economisch recht Sociaal recht