Katern 86: Verzekeringsrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Blom

Verschijning: Maart 2003

Archiefcode: AAK20034661

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige ondernemers dekking na faillissement uitleg polisvoorwaarden WAM

Sociaal-economisch recht Verzekeringsrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen