Katern 82: Rechtsgeschiedenis


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: maart 2002

Archiefcode: AAK20024412

Bataafse republiek Digesten staatsregeling voor het Bataafse volk VOC VOC als volkenrechtelijke actor

Metajuridica Rechtsgeschiedenis