Katern 80: Gezondheidsrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): G.A. van Eikema Hommes

Verschijning: september 2001

Archiefcode: AAK20014212

collectieve tariefafspraak financieringsstructuur huisartsenzorg jaarverslag staking verplichte basisverzekering Zorgnota

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht