Katern 78: Bestuurs(proces)recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A.T. Marseille

Verschijning: Maart 2001

Archiefcode: AAK20014071

Fuik gedeeltelijke afschaffing bezwaarprocedure herhaalde aanvraag rechtstreeks beroep

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht