Katern 77: Vreemdelingenrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): Th. Holterman

Verschijning: December 2000

Archiefcode: AAK20004008

groepsvervolging herziening vreemdelingenbesluit rechtmatig verblijf uitstel van vertrek

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht