Katern 53: Informaticarecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A.P. Meijboom

Verschijning: december 1994

Archiefcode: AAK19942519

arbeidsplaats Europa en de informatiemaataschappij informatiemaatschappij infrastructuur thuiswerk werken op computer

Sociaal-economisch recht Informatierecht