Katern 49: Strafrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Baauw

Verschijning: December 1993

Archiefcode: AAK19932307

Commissie Herijking Wetboek van Strafrecht Commissie Moons jaarverslag OM justitiebegroting

Strafrecht en criminologie Strafrecht