Katern 49: Rechtssociologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Sloot

Verschijning: december 1993

Archiefcode: AAK19932327

advocaten als geschilbeslechters extern perspectief Geschilbeslechtingstheorie klein kantoor relationele afstand werkelijke gang van zaken op advocatenkantoren

Metajuridica Rechtssociologie