Katern 41: Rechtsgeschiedenis


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Jansen

Verschijning: december 1991

Archiefcode: AAK19911834

geschiedenis van wetgeving op de rechterlijke organisatie in 1795-1811 Grote raad van Mechelen rechtspraakgeschiedenis vrederechter in Nederland

Metajuridica Rechtsgeschiedenis