Katern 107: Bouwrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M. Bruggeman

Verschijning: Juni 2008

Archiefcode: AAK20086020

Burgerlijk recht Bouwrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen