Katern 106: Consumentenrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: maart 2008

Archiefcode: AAK20085544

consumentenbescherming Europese invloeden harmonisatie oneerlijke handelspraktijken kooprecht luchtvaart schuldsanering

Burgerlijk recht Consumentenrecht