katern 104: bestuur(proces)recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J. de Graaf

Verschijning: September 2007

Archiefcode: AAK20075862

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht