Katern 102: Sociaal recht


In dit artikel wordt er informatie gegeven rondom wetgeving over het ontslagrecht (wijziging Ontslagbesluit), de werkeloosheidswet die reflexwerking heeft op het ontslagrecht, deregulering Arbeidstijden- en Arbeidsomstandighedenwet. Ook wordt er een omvangrijk overzicht gegeven met nieuwe literatuur op het gebied van onder andere het ambtenarenrecht, arbeidsovereenkomstenrecht, ontslagrecht, sociaalzekerheidsrecht, pensioenrecht.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Heinsius

Verschijning: maart 2007

Archiefcode: AAK20075721

deregulering ontslagrecht reflexwerking

Sociaal-economisch recht Sociaal recht