Institutioneel evenwicht: balanceren op een onzichtbaar koord


In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van rechtsbeginselen op de verhoudingen tussen de verschillende Europese instellingen. In het artikel wordt een beginsel geschetst dat dienst kan doen bij conflicten tussen de instellingen. Dit beginsel leidt volgens de auteur wel tot veel verwarring. In het artikel worden vervolgens de toepassingsgebieden van het beginsel geschetst aan de hand van uitspraken van het HvJEG.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. Prechal

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910934

Europese instellingen rechtsbeginselen

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen