Het proces Eichmann (1961)


In deze bijdrage wordt een parallel getrokken tussen het historische proces Eichmann en het proces Milosevic, dat nog niet tot de geschiedenis behoort, maar ongetwijfeld geschiedenis gaat maken. In het bijzonder gaat het om de vraag naar de rechtmatigheid van extraterritoriale rechtsmachtuitoefening achteraf. Staat het legaliteitsbeginsel dat toe? Kan een internationaal strafrechtelijk proces eigenlijk wel gedepolitiseerd worden? Een vergelijking van de proceshouding van twee officials die weten dat ze zullen ‘hangen’. Twee procedures met internationaal-strafrechtelijke aspecten, die kunnen gelden als polaire ijkpunten, waaraan de ontwikkeling van het volkenrecht gedemonstreerd kan worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.A.M. Strijards

Verschijning: oktober 2003

Archiefcode: AA20030749

Eichmann Milosovic nazi-bewind

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Overig Rode draad Historische rechtszaken